ERP/CRM → Analiza

Analiza - etap poprzedzający realizację każdego projektu.

Nasi konsultanci merytoryczni przeprowadzają audyt w przedsiębiorstwie Klienta pod kątem możliwości wykorzystania technologii informatycznych we wsparciu procesów biznesowych. Każda realizowana przez nas analiza wymagań obejmuje:
  1. analizę firmy pod kątem jego zasobów informacyjnych,
  2. analizę infrastruktury informatycznej pod kątem możliwości integracji,
  3. analizę procesów organizacyjnych, ich modelowanie i optymalizację.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.