Konsulting → Audyty projektów

Audyt projektu wdrożenia systemu informatycznego pozwala ocenić w jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie realizuje cele projektu oraz wskazuje ewentualne działania naprawcze w sferze strategii, organizacji i metodyki projektu. Najwięcej korzyści klient uzyskuje w przypadku ciągłego audytu pozwalającego uniknąć większości potencjalnych zagrożeń.

Udział audytora zewnętrznego pozwala lepiej zabezpieczyć interesy klienta podczas współpracy z firmą wdrożeniową i pomaga w szybkim rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy uczestnikami projektu.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.