ERP/CRM → Integracja systemów

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój systemów informatycznych eksploatowanych w przedsiębiorstwach. Najczęściej są to niezależne od siebie aplikacje, realizujące konkretną funkcjonalność biznesową.

Potrzeba wymiany danych pomiędzy nimi sprawia, że konieczne staje się wprowadzenie platformy integracyjnej. Na życzenie Klienta przeprowadzamy audyt infrastruktury systemowej po kątem integracji i proponujemy gotowe rozwiązania w tym zakresie.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.