Konsulting → Opracowanie strategii rozwoju

W ramach opracowywania strategii rozwoju informatycznego Red Logic wspomaga swoich Klientów w następujących obszarach:

  1. określenie potrzeb klienta w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą/przedsiębiorstwem
  2. określenie dysproporcji pomiędzy wyposażeniem docelowym i obecnym
  3. wstępne oszacowanie wielkości nakładów finansowych niezbędnych na realizację proponowanej strategii modernizacji i rozwoju
  4. określenie zalecanego harmonogramu realizacji strategii
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.