Outsourcing → Outsourcing zasobów

Dysponujemy silnym i doświadczonym zespołem specjalistów oraz bardzo dobrą znajomością rynku, co pozwala nam szybko i skutecznie reagować na zamówienia naszych Klientów.

Red Logic zawsze przeprowadza selekcję specjalistów pod konkretne zamówienie Klienta, weryfikując ich kompetencje zawodowe. W tym modelu nasi pracownicy pracują w zespole Klienta, natomiast Red Logic przejmuje na siebie wszelkie formalne obowiązki związane z ich zatrudnieniem. Korzyści dla Klienta płynące z tego modelu to:
  1. Możliwość skupienia się na głównej gałęzi działalności Klienta ponieważ to my przejmujemy odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi
  2. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niewłaściwych osób. Dzięki sprawdzonym mechanizmom doboru pracowników do projektów, ryzyko zatrudnienia osób niekompetentnych lub pozbawionych pożądanych cech osobowych jest redukowane minimum.
  3. Monitorowanie naszych pracowników objętych outsourcingiem (raporty, analizy,etc...)
  4. Obniżenie kosztów związanych z wyszkoleniem i dalszym kształceniem pracowników
  5. Poufność i bezpieczeństwo
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.