ERP/CRM → Serwis i wsparcie powdrożeniowe

Wspieramy naszych Klientów w miejscu ich pracy w ustalonym, gwarantowanym czasie, zgodnie z wybranym priorytetem usługi. W ramach takiego wsparcia odbywamy okresowe spotkania z wyznaczonymi pracownikami Klienta, w celu omówienia bieżących zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu.

Równolegle nasza firma wspiera użytkowników w bieżącej pracy z systemem. Wsparcie takie jest rozumiane tutaj jako bieżąca pomoc przy obsłudze aplikacji oraz jako wszelkiego rodzaju konsultacje. W sytuacji nieprawidłowego działania systemu, podejmujemy wszystkie niezbędne działania zmierzające do przywrócenia poprawnego działania systemu. Szybkość reakcji oraz czas przywrócenia systemu do normalnego działania uzależnione jest od priorytetu problemu oraz obowiązujących czasów reakcji i naprawy zawartych w umowie serwisowej. W ramach nadzoru autorskiego Red Logic oferuje także doradztwo w zakresie rozwoju i modyfikacji systemu. Jeżeli w trakcie eksploatowania systemu dokonywane są zmiany przepisów prawnych (zewnętrznych i wewnętrznych), których skutki związane są z koniecznością zmian w dostarczonym oprogramowaniu lub bazie danych, implementujemy odpowiednie zmiany, które adaptują odpowiednio system.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.