Konsulting → Strategiczna analiza biznesowa

Proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Strategiczna analiza biznesowa jest nieodzownym elementem każdego projektu, a próby jej pominięcia są przyczyną niepowodzeń przy wprowadzaniu systemu informatycznego.

Celem analizy biznesowej jest uzyskanie fundamentalnych informacji o planowanym projekcie: jego celach, priorytetach, powiązaniach z długofalową polityką firmy. Rezultaty analizy pozwalają ustalić jakie wymierne korzyści uzyskuje firma dzięki wdrażanym rozwiązaniom.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.