ERP/CRM → Testowanie oraz audyty wdrożeniowe

Oferujemy usługi polegające na prowadzeniu całości przedsięwzięcia testowego u klienta. W ramach takiego projektu nasz zespół testowy dokonuje analizy wdrożonego systemu pod kątem poprawności oraz kompletności wdrożenia w stosunku do wymagań oraz przedstawionej dokumentacji wdrożeniowej.

Następnie zostaje przygotowany plan testów wdrożenia, po czym system przechodzi szereg testów. Poniżej przedstawiamy rodzaje testów, które przeprowadzamy w trakcie standardowych wdrożeń. Część z nich jest również wykorzystywana w trakcie audytów.
  1. Testy funkcjonalne - dotyczą testów zachowania aplikacji ze względu na założone w dokumentacji wymagania.
  2. Testy użyteczności - są to badania przydatności (w sensie łatwości realizacji funkcji biznesowych, przydatności systemu itp.) przeprowadzane przez ekspertów dziedzinowych lub grupy użytkowników.
  3. Testy bezpieczeństwa - dokonanie oceny bezpieczeństwa systemu zarówno pod kątem poufności, integralności i zabezpieczenia przed utratą danych. W ramach tych testów prowadzone są również tzw. testy penetracyjne polegające na wykonaniu prób naruszeń bezpieczeństwa systemu.
  4. Testy statyczne - wykonywane głównie na dokumentacji analitycznej i projektowej oraz dokumentacji użytkownika mają za zadanie ocenić zgodność systemu z przepisami, wymogami dziedzinowymi (np. kadrowymi) itd.
  5. Testy regresji (regresywne) - ponowne przetestowanie uprzednio testowanego programu po dokonaniu w nim modyfikacji, by upewnić się, że w wyniku zmian nie powstały nowe błędy lub nie ujawniły się wcześniej nie znalezione.
  6. Testy wydajnościowe i obciążeniowe - testowanie przeprowadzane w celu oceny stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł - podczas testów system pracuje przy dużej ilości danych (obciążenie).
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.