O firmie

O firmie Red Logic...

RedLogic świadczy profesjonalne usługi wdrożeniowe, utrzymaniowe oraz outsourcing wysoko wykwalifikowanego personelu informatycznego. Na co dzień uczestniczymy w realizacji licznych projektów z zakresu nowych technologii, a nasi specjaliści uzupełniają braki kadrowe w krytycznych obszarach wielu projektów na całym świecie. Naszymi klientami są firmy i instytucje działające na terenie Polski oraz zagranicą.

Szybki rozwój technologii informatycznych, oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, każdego dnia stawiają nowe wymagania. Chcąc być wiodącą firmą stale wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rynku inwestując w rozwój naszych specjalistów oraz infrastruktury środowisk testowych, developerskich i utrzymaniowych. Wspomagając procesy biznesowe, dążymy do maksymalnego uproszczenia płaszczyzny IT, jednocześnie tworząc efektywne narzędzia pracy.

Celem firmy RedLogic jest zwiększanie udziału w rynku usług informatycznych, stałe podnoszenie standardów zarządzania płaszczyzną informatyczną oraz wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez integrację systemów, obniżanie kosztów asysty technicznej i konserwacji systemów, usprawnianie procesów biznesowych oraz dostarczanie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów na bardzo atrakcyjnych warunkach.
Umowa o współpracy pomiędzy Red Logic i PKP Informatyka Spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy ze spółką PKP Informatyka, świadczącą nowoczesne usługi w zakresie opracowywania, modyfikowania i eksploatacji systemów informatycznych głównie w spółkach Grupy PKP.
Nowy produkt do obsługi helpdesku Zakończone zostały prace nad nowym autorskim projektem systemu do rejestracji i obsługi zgłoszeń serwisowych BugLogic. System jest uruchamiany u wszystkich naszych klientów korzystających z usług typu Helpdesk.
Umowa partnerska z jedną z czołowych firm IT w Libii Po wielomiesięcznych negocjacjach spółka Red Logic podpisała umowę o współpracy z jedną z czołowych firm z branży IT w Libii.
Umowa partnerska z Flopsar Technology Spółka Red Logic podpisała Umowę Partnerską z Flopsar Technology w zakresie ścisłej współpracy przy dystrybucji, wdrożeniach oraz świadczeniu usług monitoringu systemów informatycznych z użyciem Flopsar Suite.


Sprawdź czy mamy interesujące Cię stanowisko pracy.