USŁUGI OUTSOURCINGOWE

Zakres działalności outsourcingowej

Zespół naszych specjalistów posiada doświadczenie oraz kompetencje w następujących obszarach technologicznych

Programowanie

Java, JS JSP, ASP, ASP.NET, C#, VB, XML, XSL, XSLT, Perl, PHP, CGI, SQL/PLSQL, HTML, DHTML

Bazy danych

MySQL, Oracle, MS SQL, Db2, Informix, Interbase, Sybase, PostgreSQL, MS Access

Zarządzanie projektami

Oracle AIM, Prince 2
PMI

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wykorzystywanie w swoich projektach zasobów zewnętrznych, które zdecydowanie taniej i efektywniej realizują szereg zadań projektowych. Według najnowszych trendów, outsourcing jest uważany za jedną z najefektywniejszych strategii nowoczesnego zarządzania. Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która pozwala na skoncentrowanie się na głównym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, podczas gdy firma zewnętrzna obsługuje obszary wspomagające ją.

Bardzo często w naszej praktyce zdarza się, że osoby lub zespoły dedykowane do konkretnych projektów, są w nich przez obecne przez cały cykl życia projektu. Bardzo częstą praktyką jest również powierzanie nam usług Asysty Technicznej i Konserwacji systemów informatycznych. Z punktu widzenia naszych Klientów, głównymi argumentami przemawiającymi za outsourcingiem są:

 1. redukcja kosztów,
 2. dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 3. oszczędność czasu i własnych zasobów ludzkich.

W praktyce zakres usług informatycznych może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Decydując się na skorzystanie z Outsourcingu IT dostarczanego przez spółkę Red Logic, zyskują Państwo wysoko wykwalifikowany zespół, wyspecjalizowany w swojej dziedzinie i zawsze dyspozycyjny.

Red Logic zawsze dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta, oferując przy tym niezwykle atrakcyjne ceny. Naszym Klientom oferujemy następujące formy outsourcingu:

 

Konsulting

Strategiczna analiza biznesowa

Proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Strategiczna analiza biznesowa jest nieodzownym elementem każdego projektu, a próby jej pominięcia są przyczyną niepowodzeń przy wprowadzaniu systemu informatycznego.

Celem analizy biznesowej jest uzyskanie fundamentalnych informacji o planowanym projekcie: jego celach, priorytetach, powiązaniach z długofalową polityką firmy. Rezultaty analizy pozwalają ustalić jakie wymierne korzyści uzyskuje firma dzięki wdrażanym rozwiązaniom.

Opracowanie strategii rozwoju

W ramach opracowywania strategii rozwoju informatycznego Red Logic wspomaga swoich Klientów w następujących obszarach:

 1. określenie potrzeb klienta w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą/przedsiębiorstwem
 2. określenie dysproporcji pomiędzy wyposażeniem docelowym i obecnym
 3. wstępne oszacowanie wielkości nakładów finansowych niezbędnych na realizację proponowanej strategii modernizacji i rozwoju
 4. określenie zalecanego harmonogramu realizacji strategii

Audyty projektów

Audyt projektu wdrożenia systemu informatycznego pozwala ocenić w jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie realizuje cele projektu oraz wskazuje ewentualne działania naprawcze w sferze strategii, organizacji i metodyki projektu. Najwięcej korzyści klient uzyskuje w przypadku ciągłego audytu pozwalającego uniknąć większości potencjalnych zagrożeń.

Udział audytora zewnętrznego pozwala lepiej zabezpieczyć interesy klienta podczas współpracy z firmą wdrożeniową i pomaga w szybkim rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy uczestnikami projektu.

Outsourcing zasobów

Dysponujemy silnym i doświadczonym zespołem specjalistów oraz bardzo dobrą znajomością rynku, co pozwala nam szybko i skutecznie reagować na zamówienia naszych Klientów.

Red Logic zawsze przeprowadza selekcję specjalistów pod konkretne zamówienie Klienta, weryfikując ich kompetencje zawodowe. W tym modelu nasi pracownicy pracują w zespole Klienta, natomiast Red Logic przejmuje na siebie wszelkie formalne obowiązki związane z ich zatrudnieniem. Korzyści dla Klienta płynące z tego modelu to:

 1. Możliwość skupienia się na głównej gałęzi działalności Klienta ponieważ to my przejmujemy odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niewłaściwych osób. Dzięki sprawdzonym mechanizmom doboru pracowników do projektów, ryzyko zatrudnienia osób niekompetentnych lub pozbawionych pożądanych cech osobowych jest redukowane minimum.
 3. Monitorowanie naszych pracowników objętych outsourcingiem (raporty, analizy,etc…)
 4. Obniżenie kosztów związanych z wyszkoleniem i dalszym kształceniem pracowników
 5. Poufność i bezpieczeństwo

Outsourcing projektów

Jeżeli nie chcecie Państwo obciążać swoich kadr dodatkowymi pracownikami, a w dodatku nie ma dla nich fizycznie miejsca, wtedy usługa outsourcingu projektu jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Po prostu zlecacie Państwo dany projekt do wykonania, a Red Logic zajmuje się już dalej wszystkim. Państwa interesuje jedynie przebieg i wynik końcowy zleconego projektu.

W obszarze outsourcingu projektów świadczymy następujące usługi:

 1. Projektowanie i rozwój oprogramowania
 2. Analiza systemowa i biznesowa
 3. Pełen cykl testowania produktu
 4. Kastomizacje – zmiany personalizowane oprogramowania standardowego
 5. Projektowanie i integracja komponentów
 6. Dokumentacja
 7. Wsparcie produktu
 8. Wdrożenia oraz wsparcie wdrożeniowe
 9. Pomoc techniczna
 10. Szkolenia

Rozwiązania dedykowane

Gotowe oprogramowanie dostępne na rynku nie zawsze jest w stanie sprostać specyficznym wymaganiom klienta. Alternatywą dla seryjnego oprogramowania są rozwiązania „szyte na miarę”, tzn. dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Rozwiązania te uwzględniają specyfikę danej firmy, min.: wielkość, położenie (firma jedno- lub wielooddziałowa), profil działalności oraz sektor rynku, w którym funkcjonuje.

Niewątpliwą zaletą rozwiązań tworzonych „na miarę” jest możliwość ich dalszego rozbudowywania. W przypadku zmiany potrzeb i aktualnych zasobów klienta istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności oraz zasięgu systemu. Przykładowo, system jednomodułowy, ograniczony do jednego aspektu działalności firmy może być przekształcony w system wielomodułowy, pokrywający całą dziedzinę działalności przedsiębiorstwa. Z kolei w sytuacji, gdy planowana jest zmiana funkcjonalności systemu po pewnym okresie jego funkcjonowania, proponujemy stworzenie rozwiązania pośredniego.

Red Logic zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu: począwszy od analizy potrzeb klienta i przygotowania projektu, poprzez wdrożenie gotowych rozwiązań, na szkoleniach i serwisie powdrożeniowym skończywszy. W zależności od wyjściowych zasobów informatycznych klienta oferujemy także usługi integracyjne istniejących i nowych aplikacji. W przypadku zastępowania używanych aplikacji ich nowszymi, bardziej funkcjonalnymi odpowiednikami przeprowadzamy migrację systemów, danych i aplikacji.

IT

W naszej ofercie znajdziesz pełna gamę urządzeń IT dla odbiorców instytucjonalnych, jak i rozwiązania przeznaczone dla konsumentów.

Komputery stacjonarne, laptopy i notebooki, tablety, monitory, drukarki, a także oprogramowanie, procesory, karty graficzne to główne grupy produktów w tej kategorii. Ponadto oferujemy szeroką gamę komponentów, peryferii i akcesoriów komputerowych.

Serwery i sieci

Oferta do budowy bezpiecznej i wydajnej infrastruktury serwerowej i sieciowej obejmuje kompleksowe produkty i rozwiązania.

Serwery, szafy serwerowe, dyski i macierze sieciowe, przełączniki, punkty dostępowe, gniazda sieciowe, routery, listwy zasilające i zasilacze awaryjne od największych i najlepszych dostawców gwarantują, że skonfigurujesz pełną infrastrukturę sieciową. Ponadto oferujemy efektywne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, czyli UTM (wielofunkcyjne zapory sieciowe) oraz firewalle.

Biuro

W tej kategorii znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia nowoczesnego i efektywnego biura:

sprzęt i artykuły biurowe, komputery, monitory, drukarki, skanery, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie. W jednym miejscu wyposażysz miejsce pracy biurowej w sprzęt i rozwiązania najwyższej jakości, spełniające nowoczesne standardy współczesnego biznesu

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na wykorzystywanie w swoich projektach zasobów zewnętrznych, które zdecydowanie taniej i efektywniej realizują szereg zadań projektowych. Według najnowszych trendów, outsourcing jest uważany za jedną z najefektywniejszych strategii nowoczesnego zarządzania. Outsourcing jest nowoczesną strategią zarządzania, która pozwala na skoncentrowanie się na głównym przedmiocie działalności przedsiębiorstwa, podczas gdy firma zewnętrzna obsługuje obszary wspomagające ją.

Bardzo często w naszej praktyce zdarza się, że osoby lub zespoły dedykowane do konkretnych projektów, są w nich przez obecne przez cały cykl życia projektu. Bardzo częstą praktyką jest również powierzanie nam usług Asysty Technicznej i Konserwacji systemów informatycznych. Z punktu widzenia naszych Klientów, głównymi argumentami przemawiającymi za outsourcingiem są:

 1. redukcja kosztów,
 2. dostęp do specjalistycznej wiedzy,
 3. oszczędność czasu i własnych zasobów ludzkich.

W praktyce zakres usług informatycznych może dotyczyć zarówno pełnej obsługi, jak również tylko wybranych przedmiotów lub procesów. Decydując się na skorzystanie z Outsourcingu IT dostarczanego przez spółkę Red Logic, zyskują Państwo wysoko wykwalifikowany zespół, wyspecjalizowany w swojej dziedzinie i zawsze dyspozycyjny.

Red Logic zawsze dostosowuje swoją ofertę do indywidualnych potrzeb Klienta, oferując przy tym niezwykle atrakcyjne ceny. Naszym Klientom oferujemy następujące formy outsourcingu:

 

Konsulting

Strategiczna analiza biznesowa

Proces ten przygotowuje przedsiębiorstwa do budowy lub wprowadzenia złożonego systemu informatycznego. Strategiczna analiza biznesowa jest nieodzownym elementem każdego projektu, a próby jej pominięcia są przyczyną niepowodzeń przy wprowadzaniu systemu informatycznego.

Celem analizy biznesowej jest uzyskanie fundamentalnych informacji o planowanym projekcie: jego celach, priorytetach, powiązaniach z długofalową polityką firmy. Rezultaty analizy pozwalają ustalić jakie wymierne korzyści uzyskuje firma dzięki wdrażanym rozwiązaniom.

Opracowanie strategii rozwoju

W ramach opracowywania strategii rozwoju informatycznego Red Logic wspomaga swoich Klientów w następujących obszarach:

 1. określenie potrzeb klienta w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie firmą/przedsiębiorstwem
 2. określenie dysproporcji pomiędzy wyposażeniem docelowym i obecnym
 3. wstępne oszacowanie wielkości nakładów finansowych niezbędnych na realizację proponowanej strategii modernizacji i rozwoju
 4. określenie zalecanego harmonogramu realizacji strategii

Audyty projektów

Audyt projektu wdrożenia systemu informatycznego pozwala ocenić w jakim stopniu zaproponowane rozwiązanie realizuje cele projektu oraz wskazuje ewentualne działania naprawcze w sferze strategii, organizacji i metodyki projektu. Najwięcej korzyści klient uzyskuje w przypadku ciągłego audytu pozwalającego uniknąć większości potencjalnych zagrożeń.

Udział audytora zewnętrznego pozwala lepiej zabezpieczyć interesy klienta podczas współpracy z firmą wdrożeniową i pomaga w szybkim rozstrzyganiu ewentualnych sporów pomiędzy uczestnikami projektu.

Outsourcing zasobów

Dysponujemy silnym i doświadczonym zespołem specjalistów oraz bardzo dobrą znajomością rynku, co pozwala nam szybko i skutecznie reagować na zamówienia naszych Klientów.

Red Logic zawsze przeprowadza selekcję specjalistów pod konkretne zamówienie Klienta, weryfikując ich kompetencje zawodowe. W tym modelu nasi pracownicy pracują w zespole Klienta, natomiast Red Logic przejmuje na siebie wszelkie formalne obowiązki związane z ich zatrudnieniem. Korzyści dla Klienta płynące z tego modelu to:

 1. Możliwość skupienia się na głównej gałęzi działalności Klienta ponieważ to my przejmujemy odpowiedzialność za zarządzanie zasobami ludzkimi
 2. Minimalizacja ryzyka zatrudnienia niewłaściwych osób. Dzięki sprawdzonym mechanizmom doboru pracowników do projektów, ryzyko zatrudnienia osób niekompetentnych lub pozbawionych pożądanych cech osobowych jest redukowane minimum.
 3. Monitorowanie naszych pracowników objętych outsourcingiem (raporty, analizy,etc…)
 4. Obniżenie kosztów związanych z wyszkoleniem i dalszym kształceniem pracowników
 5. Poufność i bezpieczeństwo

Outsourcing projektów

Jeżeli nie chcecie Państwo obciążać swoich kadr dodatkowymi pracownikami, a w dodatku nie ma dla nich fizycznie miejsca, wtedy usługa outsourcingu projektu jest zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Po prostu zlecacie Państwo dany projekt do wykonania, a Red Logic zajmuje się już dalej wszystkim. Państwa interesuje jedynie przebieg i wynik końcowy zleconego projektu.

W obszarze outsourcingu projektów świadczymy następujące usługi:

 1. Projektowanie i rozwój oprogramowania
 2. Analiza systemowa i biznesowa
 3. Pełen cykl testowania produktu
 4. Kastomizacje – zmiany personalizowane oprogramowania standardowego
 5. Projektowanie i integracja komponentów
 6. Dokumentacja
 7. Wsparcie produktu
 8. Wdrożenia oraz wsparcie wdrożeniowe
 9. Pomoc techniczna
 10. Szkolenia

Rozwiązania dedykowane

Gotowe oprogramowanie dostępne na rynku nie zawsze jest w stanie sprostać specyficznym wymaganiom klienta. Alternatywą dla seryjnego oprogramowania są rozwiązania „szyte na miarę”, tzn. dopasowane do indywidualnych potrzeb odbiorcy. Rozwiązania te uwzględniają specyfikę danej firmy, min.: wielkość, położenie (firma jedno- lub wielooddziałowa), profil działalności oraz sektor rynku, w którym funkcjonuje.

Niewątpliwą zaletą rozwiązań tworzonych „na miarę” jest możliwość ich dalszego rozbudowywania. W przypadku zmiany potrzeb i aktualnych zasobów klienta istnieje możliwość poszerzenia funkcjonalności oraz zasięgu systemu. Przykładowo, system jednomodułowy, ograniczony do jednego aspektu działalności firmy może być przekształcony w system wielomodułowy, pokrywający całą dziedzinę działalności przedsiębiorstwa. Z kolei w sytuacji, gdy planowana jest zmiana funkcjonalności systemu po pewnym okresie jego funkcjonowania, proponujemy stworzenie rozwiązania pośredniego.

Red Logic zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektu: począwszy od analizy potrzeb klienta i przygotowania projektu, poprzez wdrożenie gotowych rozwiązań, na szkoleniach i serwisie powdrożeniowym skończywszy. W zależności od wyjściowych zasobów informatycznych klienta oferujemy także usługi integracyjne istniejących i nowych aplikacji. W przypadku zastępowania używanych aplikacji ich nowszymi, bardziej funkcjonalnymi odpowiednikami przeprowadzamy migrację systemów, danych i aplikacji.

IT

W naszej ofercie znajdziesz pełna gamę urządzeń IT dla odbiorców instytucjonalnych, jak i rozwiązania przeznaczone dla konsumentów.

Komputery stacjonarne, laptopy i notebooki, tablety, monitory, drukarki, a także oprogramowanie, procesory, karty graficzne to główne grupy produktów w tej kategorii. Ponadto oferujemy szeroką gamę komponentów, peryferii i akcesoriów komputerowych.

Serwery i sieci

Oferta do budowy bezpiecznej i wydajnej infrastruktury serwerowej i sieciowej obejmuje kompleksowe produkty i rozwiązania.

Serwery, szafy serwerowe, dyski i macierze sieciowe, przełączniki, punkty dostępowe, gniazda sieciowe, routery, listwy zasilające i zasilacze awaryjne od największych i najlepszych dostawców gwarantują, że skonfigurujesz pełną infrastrukturę sieciową. Ponadto oferujemy efektywne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa IT, czyli UTM (wielofunkcyjne zapory sieciowe) oraz firewalle.

Biuro

W tej kategorii znajdziesz wszystko, co jest potrzebne do prowadzenia nowoczesnego i efektywnego biura:

sprzęt i artykuły biurowe, komputery, monitory, drukarki, skanery, materiały eksploatacyjne oraz oprogramowanie. W jednym miejscu wyposażysz miejsce pracy biurowej w sprzęt i rozwiązania najwyższej jakości, spełniające nowoczesne standardy współczesnego biznesu

KARIERA

Marzysz o pracy, w której się rozwiniesz?

Sprawdź kogo poszukujemy w tym momencie i aplikuj!

Współpracujemy z podmiotami B2B

Siedziba spółki
Dane rejestrowe
Kontakt
Informacje o firmie
Obserwuj nas
Obserwuj nas